Advertisement

तरकारी किन्न जाँदै हुनुहुन्छ ? आज कुन तरकारी र फलफूलको भाउ कति होला ? थाहा पाउनुस्

0 249

Advertisement

०५ चैत, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज बिहीबारको तरकारी, माछा र फलफूलको मूल्यविवरण प्रकाशित गरेको छ ।

जसअनुसार समितिले आज रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी २७.५० रुपैयाँ, सेतो आलु २१ रुपैयाँ, स्थानीय काउली ३२.५० रुपैयाँ र स्थानीय काउली ४२.५० रुपैयाँ कायम भएको छ । 

यसैगरी गुन्दुक प्रतिकेजी २२५ रुपैयाँ, गोलभेडा ४५ रुपैयाँ, सानो गोलभेडा २२.५० रुपैयाँ तोकिएको छ भने लोकल गोलभेडा प्रतिकेजी १७.५० रुपैयाँ पर्नेछ ।

विस्तृतमा हेर्नुस्  :

वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
अंगुर(कालो)केजीरू. २००रू. २२०२१०.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
अदुवाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
अनारके.जी.रू. ३००रू. ३२०३१०.००
आलु रातोके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. २५रू. ३०२७.५०
आलु सेतोके.जी.रू. २०रू. २२२१.००
इमलीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
काउली तराईके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
काउली स्थानियके.जी.रू. ४०रू. ४५४२.५०
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. ३५रू. ४०३७.५०
कागतीके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
किनुके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
किविकेजीरू. ३३०रू. ३५०३४०.००
कुरीलोके.जी.रू. ५५०रू. ६००५७५.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
कोइरालोके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ७०रू. ८०७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ९०रू. १००९५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३००रू. ३२०३१०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गाजर(तराई)केजीरू. ४५रू. ५०४७.५०
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गुन्दुकके.जी.रू. २२०रू. २३०२२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. २०रू. २५२२.५०
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू. २०रू. २५२२.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू. २०रू. २५२२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. १५रू. २०१७.५०
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
घिरौलाके.जी.रू. ११०रू. १२०११५.००
चमसूरको सागके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. १५०रू. १७०१६०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. ३००रू. ३२०३१०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू. १५०रू. १७०१६०.००
जिरीको सागके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
टाटे सिमीके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
तरुलके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २२०रू. २३०२२५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. १३०रू. १३५१३२.५०
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २४०रू. २५०२४५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
तामाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
तितो करेलाके.जी.रू. ११०रू. १२०११५.००
तोफुके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू. २५०रू. २६०२५५.००
निबुवाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
न्यूरोके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
पार्सलेके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
पालूगो सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
पिंडालूके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पुदीनाके.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ४५रू. ४८४६.५०
प्याज हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
बकूलाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
बन्दा(तराई)केजीरू. ८रू. १२१०.००
बन्दा(नरिवल)केजीरू. १०रू. १५१२.५०
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. १०रू. १५१२.५०
बरेलाके.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
बोडी(तने)के.जी.रू. ११०रू. १२०११५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
भिण्डीके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १३०रू. १४०१३५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
मटरकोशाके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
मूला रातोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ४५४२.५०
मेथीको सागके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. ८०रू. ९०८५.००
मौसमके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
रातो बन्दाके.जी.रू. ११०रू. १२०११५.००
रायो सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
रुख कटहरके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
लप्सीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. १६०रू. १८०१७०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १३०रू. १५०१४०.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
लौकाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
सखरखण्डके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
सजिवनके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
सलगमके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू. १४०रू. १५०१४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. ४५रू. ५०४७.५०
सेलरीके.जी.रू. १२०रू. १३०१२५.००
सौफको सागके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
स्कूसके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू. ५५०रू. ६००५७५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २६०२५५.००
हरियो धनियाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. २५रू. ३०२७.५०मल्टिमिडिया ग्यालरी


© Nepali horoscope

Comments

comments

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Leave A Reply

Your email address will not be published.